کتاب مقدس را بیاموزید

در دانش خود از کتاب مقدس و ایمان مسیحی رشد کنید.
برای رهبری مسیحی آماده باشید

کتاب مقدس

زندگی عیسی را مطالعه کنید و اصول مسیحی را از کتاب مقدس بیاموزید

آزمون های جالب

دانش خود را با آزمون های تمرینی و امتحانات واقعی آزمایش کنید

استادان مسیحی

معلمان مسیحی با تجربه مطالعه شما را راهنمایی خواهند کرد

دوره های موجود

دوره های بیشتری همیشه اضافه میشود.

از استادان با تجربه بیاموزید

این دوره ها برای رشد در شناخت خداوند و آمادگی خدمت شما انتخاب شده اند.

علی عابد – بنیانگذار

۱. سی و هفت سال سابقه خدمت

متولد ایران. پیروی از مسیح از سال ۱۹۸۵، شبان و معلم کتاب مقدس

۲. آموزش کتاب مقدس در اروپا، خاورمیانه و آمریکا

تدریس کتابمقدس از طریق تلویزیون ماهواره ای مسیحی ، بشارت و شاگردی پر بار توسط رسانه های اجتماعی

۳. آموزش رهبران

پرورش دانشجویان کالج نوید برای خدمت در خدمات پنجگانه

آموزش دانشجویان در سراسر جهان

با تمرکز بر ایمان و کیفیت یادگیری

آنچه دانشجویان ما میگویند

این دروس برای من اندوخته ای هست برای زندگی پر ثمر و شاد در خداوند ، و در گذراندن این دروس چهر ه دیگری از زندگی کردن را یاد گرفتم جلال بر نام خداوند.

مهرداد

افتخار پیدا کردم که مشارکت در دروس کالج نوید را شروع کنم و به فیض خداوند در هر جلسه از این دروس برکت گرفتم.

سارا

ایمان آوردن و اعتقاد قلبی یک طرف و مطالعه و تفسیر صحیح از شبان و برادر کشیش علی عابد عزیز کمک شایانی بر عزم و اراده ما که درک کنیم تنها راه نجات در عیسی خداوند است و بس.

عمانوئیل

خدا را شکر میکنم این فرصت به من داده شد که در کالج نوید بتوانم از پایه مسیحیت و راهی را که انتخاب کردم اصولی بشناسم
و با الهیات مسیحی و تعالیم کتاب مقدس آشنا بشوم.

رضا

ما برای آموزش کتاب مقدس هزینه ای از دانش آموززان دریافت نمی کنیم. اگر میخواهید از این خدمت حمایت کنید، از اینجا میتوانید کمک مالی کنید.

همه اینها رایگان است، زیرا ما مفتخریم که با شما به خداوند خدمت کنیم

حساب کاربری برای خود بسازید