ثبت نام

فرمهای درخواست پذیرش

  • کالج کتاب مقدس نوید
  • خدمت در آنلاین و بطریق ویدیو، و کلاسهای زنده
  • این خدمت رایگان است
  • فعلا ما تمرکزمان بر دوره یک ساله و بعد دو ساله (فوق دیپلم) با امکان ادامه تحصیل در یک دانشگاه مسیحی(صحبتهایی در این باره کرده ایم ولی هنوز ادامه دارد)و اینکه آیا دانشگاههای مسیحی بیشتری مدرک را قبول میکنند، این بستگی به دانشگاهش دارد. در کدام کشور و برنامه تحصیلی شان چی هست.
  • تعالیم بر اساس کتاب مقدس و الهایت مسیحی است. و مانند دانشگاههای سکولار نیست که رشته های فرعی داشته باشد.
  • در این خدمات از معلمین باتجربه استفاده شده است.
  • این دوره آموزشی برای چه کسانی مناسب است؟ برای هر ایمانداری که خداوند او را به یکی از خدمات پنج گانه خوانده باشد. ایمانداری که میخواهد در کتاب مقدس عمیقتر مطالعه داشته باشد و در رابطه اش با خدا بیشتر رشد کند.